מחירון קייטנות

מחירון קייטנות נפשונית יוני

מחירון למנויים יוני

 

סוג           תאריכים          ימים             מחיר עד 13:00 מחיר עד 14:00 בתוספת של : מחיר עד 17:00 בתוספת של:
מנוי ילד ראשון  02.7-27.7 20  1,100 ש"ח  520 ש"ח   990 ש"ח 
מנוי ילד שני/ שלישי  02.7-27.7 20  990 ש"ח  520 ש"ח   990 ש"ח 
מנוי ילד ראשון מחזור שני  30.7-10.8 10  880 ש"ח   280 ש"ח   550 ש"ח 
מנוי ילד שני / שלישי מחזור שני  30.7-10.8 10  770 ש"ח  280 ש"ח  550 ש"ח 
מנוי ילד ראשון מחזור ארוך 02.7-10.8 30  1,600 ש"ח  720 ש"ח  1,200 ש"ח
מנוי ילד שני/ שלישי מחזור ארוך  02.7-10.8 30  1,500 ש"ח  720 ש"ח  1,200 ש"ח
מנוי ילד ראשון מחזור ראשון מקוצר  02.7-20.7 15  770 ש"ח   405 ש"ח   740 ש"ח
מנוי ילד שני / שלישי מחזור ראשון מקוצר  02.7-20.7 15  695 ש"ח   405 ש"ח   740 ש"ח
מנוי ילד ראשון מחזור ביניים 23.7-10.8 15  1,300 ש"ח  510 ש"ח   900 ש"ח 
מנוי ילד שני/ שלישי מחזור ביניים 23.7-10.8 15  1,170 ש"ח   510 ש"ח   900 ש"ח 
מנוי לפי יום בקייטנה    1  94 ש"ח  25 ש"ח   50 ש"ח 
         

 

 

 

מחירון לאורחים יוני

 

סוג           תאריכים          ימים             מחיר עד 13:00

מחיר עד14:00 בתוספת של:

מחיר עד 17:00 בתוספת של:
אורח ילד ראשון  02.7-27.7 20  1,700 ש"ח  520 ש"ח   990 ש"ח 
אורח ילד שני/ שלישי  02.7-27.7 20  1,600 ש"ח  520 ש"ח   990 ש"ח 
אורח ילד ראשון מחזור שני  30.7-10.8 10  1,320 ש"ח   280 ש"ח   550 ש"ח 
אורח ילד שני / שלישי מחזור שני  30.7-10.8 10  1,100 ש"ח  280 ש"ח  550 ש"ח 
אורח ילד ראשון מחזור ארוך 02.7-10.8 30  2,550 ש"ח  720 ש"ח  1,200 ש"ח
אורח ילד שני/ שלישי מחזור ארוך  02.7-10.8 30  2,295 ש"ח  720 ש"ח  1,200 ש"ח
אורח ילד ראשון מחזור ראשון מקוצר  02.7-20.7 15  1,350 ש"ח   405 ש"ח   740 ש"ח
אורח ילד שני / שלישי מחזור ראשון מקוצר  02.7-20.7 15 1,215 ש"ח   405 ש"ח   740 ש"ח
אורח ילד ראשון מחזור ביניים 23.7-10.8 15  1,650 ש"ח  510 ש"ח   900 ש"ח 
אורחילד שני/ שלישי מחזור ביניים 23.7-10.8 15  1,500 ש"ח   510 ש"ח   900 ש"ח 
אורח לפי יום בקייטנה    1  127 ש"ח  25 ש"ח   50 ש"ח 
           

קייטנת על גלגלים 2.7-20.7 

מנוי - 1500 ש"ח 

אורח-1700 ש"ח 

 

* מנויים של ימית 2000, מנויים של בריזה או ילד/ נכד של מנויי נפשונית מקבלים 10% הנחה על מחיר הבסיס של הקייטנה (מחירון אורח)

 

* מלווה לפעילות חוץ 50 ש"ח הגעה עצמית למקום