עדכוני חוגים

מנויים יקרים

יצאה חוברת חוגים חדשה לכבודכם

ספטמבר- דצמבר 2017

מוזמנים להגיע למשרד לקבל את החוברת ולהתעדכן בחוגים החדשים ובפעילויות השוטפות

 

:)